Asset management

Er wordt steeds vaker gesproken over asset management. Mijns inziens is asset management holistisch, afdeling overstijgend en organisatiebreed.

Bij een organisatie met een goed werkend asset management systeem is er sprake van een goed beheerbare en beheersbare situatie ten aanzien van de aanwezige assets. Het gaat daarbij om het vinden van de juiste balans tussen prestaties, risico’s en kosten.

Maintenance engineering

De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van uw assets zijn cruciaal voor het behalen van uw bedrijfsdoelstellingen. Maintenance & reliability engineering speelt hierbij een belangrijke rol en verdient dus de nodige aandacht binnen uw organisatie.

Bij maintenance & reliability engineering bestaat er mijns inziens geen pasklare oplossing. Organisaties verschillen namelijk aanzienlijk op het gebied van aanwezige assets, bedrijfsprocessen en bedrijfsdoelstellingen.

Afhankelijk van de wijze waarop uw organisatie is ingericht kan ik mijn expertise gericht inzetten en van toegevoegde waarde zijn. Bijvoorbeeld door het leveren van onderstaande diensten. Ik help u graag!