Maintenance engineering

De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van uw assets zijn cruciaal voor het behalen van uw bedrijfsdoelstellingen. Maintenance & reliability engineering speelt hierbij een belangrijke rol en verdient dus de nodige aandacht binnen uw organisatie.

Bij maintenance & reliability engineering bestaat er mijns inziens geen pasklare oplossing. Organisaties verschillen namelijk aanzienlijk op het gebied van aanwezige assets, bedrijfsprocessen en bedrijfsdoelstellingen.

Afhankelijk van de wijze waarop uw organisatie is ingericht kan ik mijn expertise gericht inzetten en van toegevoegde waarde zijn. Bijvoorbeeld door het leveren van onderstaande diensten. Ik help u graag!

Asset management

Er wordt steeds vaker gesproken over asset management. Mijns inziens is asset management holistisch, afdeling overstijgend en organisatiebreed.

Bij een organisatie met een goed werkend asset management systeem is er sprake van een goed beheerbare en beheersbare situatie ten aanzien van de aanwezige assets. Het gaat daarbij om het vinden van de juiste balans tussen prestaties, risico’s en kosten.

Machine conditie diagnose, troubleshooting & balanceren

In samenwerking met MK vibration services

Een Mobius Institute gecertificeerde specialist (cat.ll ISO 18436-2) op het gebied van machine conditie diagnose, troubleshooting & balanceren.

SAP PM training

Het succes van SAP PM (Plant Maintenance) hangt nauw samen met de aandacht die wordt besteed aan het trainen van de mensen die er dagelijks mee moeten werken. Althans dat is mijn praktijkervaring. Als gebruikers de weg in SAP PM eenmaal goed kennen, vinden ze het prettiger om mee te werken.

Wat ik vaak tegenkom in de praktijk is dat allerlei handige basisfunctionaliteiten van SAP niet goed zijn uitgelegd en geleerd, waardoor SAP als moeilijk en niet gebruiksvriendelijk wordt bestempeld.

Specifiek daarvoor heb ik een korte training ontwikkeld. In deze training ga ik in op de basis functionaliteiten van SAP PM en geef ik een overzicht van de best practices voor het onderhoudsproces inclusief talrijke tips en tricks.

Direct vanuit uw eigen herkenbare SAP omgeving leer ik uw medewerkers om het maximale uit SAP PM te halen. Zo raken medewerkers vertrouwd met SAP PM, wat direct tijd bespaart en waardoor mensen het een prettiger programma vinden om mee te werken.  Hiervoor gebruik ik diverse voorbeelden uit uw eigen praktijk.