SAP PM tips & tricks : hoe ga je om met niet uitgevoerde werkorders in SAP PM

Do not execute SAP PM

Hoe ga je om met niet uitgevoerde werkorders in SAP PM?

In deze blog vind je antwoorden!

Lees meer

Doe dit om jouw onderhoud werkstroom direct te verbeteren

Hierbij weer een nieuwe blog met inspiratie waar je direct mee aan de slag kunt!

Zoals je misschien weet werk ik veel voor de industrie in Nederland en België. Ik help eindgebruikers om SAP PM beter te gebruiken, draag mijn steentje bij aan maintenance en asset management verbeterprojecten en help met werkstroom optimalisatie.

Met werkstroom optimalisatie bedoel ik het hele proces van het maken van een melding t/m afsluiten van de werkorder.

Je kunt dit proces als onderhoudsorganisatie / technische dienst zo moeilijk maken als je zelf wilt, maar ik zeg altijd ” focus op de essentie “. Doe minder en doe dat beter 🙂

Lees meer

SAP PM tips & tricks : de kunst van het weglaten, hoe roep je PO orders af zonder melding

Standaard werkstroom SAP PM

In deze blog ontdek je hoe je met een kleine aanpassing in SAP PM de werkstroom weer net wat beter kunt maken.

Ik noem het de kunst van het weglaten 🙂

Lees meer

Speciaal voor maintenance engineers – hoe je ervoor zorgt dat toestandsbeoordeling taken echt wat opleveren!

Nameten slijtage ketting

Als je al langer mijn blogs leest (of me een beetje kent) dan weet je dat ik een groot fan ben van RCM. Dit is een gestructureerde aanpak waarmee de meest kosteneffectieve onderhoudstaak wordt bepaald voor iedere (mogelijke) storing aan een installatie.

Uit een RCM analyse komen (vrijwel) altijd toestandsbehoordeling taken. Deze toestandsbeoordeling taken zijn belangrijk, want ze zorgen ervoor dat afwijkingen vroegtijdig worden opgemerkt. In RCM taal worden dit ook wel potentiële storingen genoemd oftewel storingen in ontwikkeling.  Als je een potentiële storing eenmaal hebt ontdekt en hier vervolgens tijdig actie op onderneemt voorkom je een functionele storing oftewel uitval van de functie.

Om ervoor te zorgen dat een toestandsbeoordeling taak echt wat oplevert zijn een aantal zaken belangrijk. In deze blog ga ik het hebben over het gebruik van de juiste hulpmiddelen, duidelijke afkeurcriteria en het juiste inspectie interval.

Lees meer

SAP PM tips & tricks: assets voorzien van klasse met kenmerken

Dieseltank

Foto keuring plichtige dieseltank

Stel je hebt allerlei drukvaten, vloeistofdichte voorzieningen, aardgasleidingen, noodstroominstallaties in je fabriek. Dan weet je (hopelijk) dat hier ook keuring regimes op van toepassing zijn.

Zo dienen drukvaten afhankelijk van volume en druk wettelijk verplicht herkeurd te worden. Vloeistofdichte voorzieningen dienen elk jaar een bedrijfsinterne controle te ondergaan en elke 6 jaar een verplichte herkeuring. Voor aardgas- en noodstroominstallaties is vaak een SCIOS herkeuring van toepassing.

Stel je werkt met SAP PM als onderhoudsbeheersysteem. Er komt een inspecteur van de omgevingsdienst langs en die wil ter plekke een actuele lijst zien met daarin alle assets die onder SCIOS keur plicht vallen. Kun je die lijst dan snel ophalen uit SAP? Of staat dat nu ergens op een losse Excel zonder duidelijke status…

Lees meer

Waarom de titel van een SAP PM werkorder belangrijk is voor een goede werkstroom

Als je in SAP PM vanuit een melding (notification) een werkorder creëert dan krijgt de werkorder automatisch dezelfde titel als de melding.

De melding wordt echter gebruikt om een afwijking of onderhoudsaanvraag te registreren, terwijl we de werkorder gebruiken om ‘op te werken’.

Je kunt daarom vaak beter even de titel van de werkorder aanpassen, dat verbetert de overzichten namelijk enorm.

2 concrete voorbeelden:
Er is een melding gemaakt met als titel ‘het dak lekt’. Maken we hier een werkorder van dan krijgt deze automatisch dezelfde titel. Het dak is echter al oud en de dakbedekking is aan vervanging toe. Als reparatiemethode hebben we daarom gekozen om de dakbedekking te vervangen.

Voor een goed overzicht kunnen we de werkorder beter een andere titel geven namelijk ‘dakbedekking vervangen i.v.m. lekkage’ (je bent hier overigens wel wat gebonden aan het maximaal aantal karakters wat je kwijt kan in de SAP titel).

Lees meer

Waarom mensen niet van SAP PM houden

SAP PM module

Tja…waarom is dat eigenlijk? Veel mensen die in aanraking komen met SAP PM vinden het een moeilijk en frustrerend programma.

Lees meer

SAP PM tips & tricks: laat SAP PM voor je werken met varianten en layouts

SAP variant

In deze blog leer je het verschil tussen varianten en layouts in SAP PM.

Ook leg ik uit hoe je varianten en layouts kunt inzetten om SAP PM voor je te laten werken en hoe je een transactie direct laat opstarten met jouw persoonlijke variant.

Het gebruik van varianten en layouts in SAP PM bespaart kostbare tijd en vermindert de kans op menselijke fouten.

Lees meer

SAP PM tips & tricks: planner group versus work center in SAP PM

Planner group versus work center SAP PM

In deze korte blog vertel ik je wat meer over de planner group, main work centers en work centers op taakregel niveau in  SAP PM.

Je leert wat de verschillen zijn, hoe je ze aanmaakt en hoe SAP dit heeft bedacht.

Lees meer