Waarom elke onderhoudsorganisatie root cause analyse zou moeten toepassen

Root Cause Analyse (RCA) zie ik als een fundamenteel element van elke succesvolle onderhoudsorganisatie.

Met behulp van root cause analyse kun je namelijk de grondoorzaak of oorzaken van een probleem achterhalen. Als je vervolgens in staat bent om deze weg te nemen dan zal het probleem niet opnieuw terugkeren. Dit heeft een enorme positieve impact op de resultaten van elke onderhoudsorganisatie.

Wat is Root Cause Analyse?

Root Cause Analyse is een verzamelterm van probleem oplossingsmethodieken gericht op het identificeren van de grondoorzaak of oorzaken van problemen of ongewenste gebeurtenissen. Bekende methodieken zijn bijvoorbeeld 5 x why, het ishikawa/visgraatdiagram, Apollo Root Cause Analysis, Proact root cause analysis en de RATIO aanpak van Cothink.

Lees meer