Waarom elke onderhoudsorganisatie root cause analyse zou moeten toepassen

Root Cause Analyse (RCA) zie ik als een fundamenteel element van elke succesvolle onderhoudsorganisatie.

Met behulp van root cause analyse kun je namelijk de grondoorzaak of oorzaken van een probleem achterhalen. Als je vervolgens in staat bent om deze weg te nemen dan zal het probleem niet opnieuw terugkeren. Dit heeft een enorme positieve impact op de resultaten van elke onderhoudsorganisatie.

Wat is Root Cause Analyse?

Root Cause Analyse is een verzamelterm van probleem oplossingsmethodieken gericht op het identificeren van de grondoorzaak of oorzaken van problemen of ongewenste gebeurtenissen. Bekende methodieken zijn bijvoorbeeld 5 x why, het ishikawa/visgraatdiagram, Apollo Root Cause Analysis, Proact root cause analysis en de RATIO aanpak van Cothink.

Wanneer pas je RCA toe?

Een RCA kun je in feite op elk soort probleem toepassen. Of dit nu een probleem is in een proces, bij conflicten op het werk of (en daar ben ik zelf vooral in geïnteresseerd) bij terugkerende storingen aan kritische installaties.

Als de grondoorzaak van het probleem overduidelijk is dan heeft het uiteraard weinig toegevoegde waarde om een RCA uit te voeren. Bij complexere problemen is dit helaas vaak niet het geval. Daarnaast lijkt de oorzaak vaak overduidelijk, maar blijkt achteraf dat je toch in de klassieke valkuil van jumping to solutions and conclusions bent gestapt of dat je de symptomen aan het bestrijden bent. In die gevallen kan het dus erg zinvol zijn om een RCA op te starten.

Hoe pak je het aan en wanneer is een RCA zinvol?

Een RCA kun je het beste projectmatig en in teamverband uitvoeren. Een ervaren facilitator leidt het proces en stelt een team samen met daarin de juiste mensen. Iedereen in het team heeft een eigen rol.

Elk team kent altijd een probleem eigenaar. De probleem eigenaar heeft belang bij het oplossen van het probleem (voelt de noodzaak), kan mensen en middelen ter beschikking stellen en heeft autoriteit. Verder bestaat het team meestal uit een facilitator en een aantal deskundigen. De facilitator beheerst de RCA methodiek, rapporteert, bewaakt en beheerst de voortgang van het RCA project. De deskundigen heb je nodig voor de inhoudelijke kennis over het probleem.

Gezien de benodigde tijd van dit team is de vraag natuurlijk wel gerechtvaardigd wanneer het daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft om een RCA op te starten en uit te voeren.

Persoonlijk zou ik willen adviseren om altijd een RCA uit te voeren bij:

  • Near misses of verzuimongevallen
  • Een milieu uitstoot melding of een klacht vanuit de omgeving
  • Uitval of catastrofaal falen van een kritische A-installatie
  • Significante productiederving
  • Significante onderhoudskosten
  • Terugkerende storingen > 4 keer per jaar

Als organisatie kun je dit natuurlijk zelf verder uitwerken in een RCA beslissingsdiagram. Met dat beslissingsdiagram kun je dan de juiste prioriteiten stellen en een cultuur van reliability en structureel oplossen van problemen stimuleren binnen de organisatie.

Waar ik enthousiast van word

Mijn persoonlijke interesse en dienstverlening richt zich vooral op het faciliteren en leiden van root cause failure analysis projecten. Ik lever een actieve bijdrage aan failure reduction door het oplossen van terugkerende storingen met behulp van RCA. Altijd in teamverband samen met de mensen van uw organisatie volgens een best practice aanpak (het structureel oplossen van problemen is geen ‘one man show’ maar doe je met elkaar).

Een goed uitgevoerde RCA vind ik persoonlijk een prachtige combinatie van theorie en praktijk. Na de theoretische analyse ga je (hopelijk) de acties die zijn bedacht ook daadwerkelijk in de praktijk brengen en vervolgens observeren of het werkt. Blijkt het te werken dan geeft dat veel energie en kun je met elkaar het succes vieren dat een probleem structureel is opgelost!

Om je nog enthousiaster te maken heb ik hieronder een leuke Engelstalige video toegevoegd van een Root Cause Failure Analysis. Wat mij betreft zeker de moeite van het kijken waard!

Kun je wel wat hulp gebruiken bij RCA?

Kun je wel wat hulp gebruiken bij root cause (failure) analyse en het oplossen van terugkerende storingen? Moet er bijvoorbeeld meer tempo gemaakt worden en bedachte acties uit de analyse ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden of is RCA nog geen ‘common practice’ en zijn er vele terugkerende storingen?

Hierbij help ik natuurlijk graag. Ik leid en faciliteer het proces, zorg voor een goede gestructureerde aanpak en duidelijke rolverdeling, jaag de acties na en zorg voor focus zodat er daadwerkelijk een structurele verbetering plaatsvindt die vervolgens vaak nog jarenlang doorwerkt.

Eens verder praten over mijn aanpak? Neem dan direct contact op!

Startende maintenance engineer?

Ben jij een startende maintenance engineer? Lees dan ook zeker eens mijn boek! Hierin deel ik o.a. tips en tricks die ik zelf graag had willen ontvangen toen ik aan het begin van mijn carrière stond.

Het praktijkboek voor de startende maintenance engineer

Recent
Reacties
Tags

Categorieën

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *