Berichten

Speciaal voor maintenance engineers – hoe je ervoor zorgt dat toestandsbeoordeling taken echt wat opleveren!

Nameten slijtage ketting

Als je al langer mijn blogs leest (of me een beetje kent) dan weet je dat ik een groot fan ben van RCM. Dit is een gestructureerde aanpak waarmee de meest kosteneffectieve onderhoudstaak wordt bepaald voor iedere (mogelijke) storing aan een installatie.

Uit een RCM analyse komen (vrijwel) altijd toestandsbehoordeling taken. Deze toestandsbeoordeling taken zijn belangrijk, want ze zorgen ervoor dat afwijkingen vroegtijdig worden opgemerkt. In RCM taal worden dit ook wel potentiële storingen genoemd oftewel storingen in ontwikkeling.  Als je een potentiële storing eenmaal hebt ontdekt en hier vervolgens tijdig actie op onderneemt voorkom je een functionele storing oftewel uitval van de functie.

Om ervoor te zorgen dat een toestandsbeoordeling taak echt wat oplevert zijn een aantal zaken belangrijk. In deze blog ga ik het hebben over het gebruik van de juiste hulpmiddelen, duidelijke afkeurcriteria en het juiste inspectie interval.

Lees meer

Waarom een goede omschrijving van onderhoudstaken cruciaal is

Reliability Centered Maintenance

De meeste bedrijven gebruiken een op risico gebaseerde onderhoudsmethodiek  voor het bepalen van het noodzakelijke onderhoud aan hun kritische assets. Idealiter begint deze methodiek met het bepalen van de functies die het systeem moet vervullen en eindigt met noodzakelijke onderhoudstaken en overige maatregelen om deze functies in stand te houden.

Het uiteindelijke doel van de onderhoudsstrategie is dat het systeem bij voortduring blijft doen wat de gebruikers willen dat het doet.

Dit doel kan alleen bereikt worden als de juiste onderhoudstaken op het juiste moment worden uitgevoerd.

Vage onderhoudstaken

Ik heb voor mijn werk al behoorlijk wat onderhoudsconcepten mogen bekijken, opstellen of verbeteren. Wat mij daarbij in de praktijk opvalt is dat onderhoudstaken vaak niet erg concreet worden omschreven. Vervolgens worden ze ook als zodanig in het onderhoud beheersysteem gezet. Ik zal een praktijkvoorbeeld geven:

De monteur die een onderhoudstaak moet uitvoeren ontvangt een werkorder met als tekst “voer een visuele inspectie uit op ventilator met tagnr X”. Zo’n taakomschrijving roept direct allerlei vragen op.

Lees meer