Berichten

Zijn uw assets ‘fit for purpose’ en klaar voor de toekomst?

hands-1273148

Organisaties staan voortdurend onder druk van invloeden uit hun omgeving. Maatschappij, technologie en markt ondergaan ingrijpende ontwikkelingen die direct op de strategie, structuur en cultuur van organisaties inwerken.

Als organisaties niet meegaan in deze ontwikkelingen dan ontstaat het gevaar dat ze op den duur ophouden te bestaan.

Lees meer

Tips voor het bepalen van de juiste uitvoeringsvolgorde van projecten

Bij de instandhouding en optimalisatie van installaties krijgt elk bedrijf naast regulier onderhoud ook met grotere investeringen te maken. Deze worden vaak projectmatig aangepakt. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de verplichte uitfasering van het R22 koudemiddel wat bij veel organisaties projectmatig is aangepakt.

Gezien het omvangrijke projecten portfolio bij de meeste bedrijven draait het bij projecten om het vinden van de juiste uitvoeringsvolgorde. Resources zijn beperkt en het budget kan maar 1 keer uitgegeven worden dus is het belangrijk om dit goed doordacht te doen.

Vanuit mijn praktijkervaring heb ik gezien dat er een aantal hulpmiddelen zijn die goed kunnen helpen bij het prioriteren van projecten. Deze heb ik hieronder beschreven in de vorm van tips.

Lees meer

Hoe een MOC proces kan bijdragen aan storing reductie

Iedere asset manager is waarschijnlijk wel geïnteresseerd in manieren om het aantal storingen op de assets te reduceren.

In deze blog schrijf ik hoe het Management Of Change (MOC) proces mijns inziens kan bijdragen aan storing reductie.

Lees meer