Zijn uw assets ‘fit for purpose’ en klaar voor de toekomst?

hands-1273148

Organisaties staan voortdurend onder druk van invloeden uit hun omgeving. Maatschappij, technologie en markt ondergaan ingrijpende ontwikkelingen die direct op de strategie, structuur en cultuur van organisaties inwerken.

Als organisaties niet meegaan in deze ontwikkelingen dan ontstaat het gevaar dat ze op den duur ophouden te bestaan.

Meegaan in deze ontwikkelingen is dus belangrijk en daarbij speelt asset management een belangrijke rol. Het zorgt ervoor dat organisaties mee blijven bewegen en zich blijven verbeteren. Bij goed asset management worden de bedrijfsdoelstellingen telkens zo goed als mogelijk ondersteund met assets die ‘fit for purpose’ zijn.

Het ‘fit for purpose’ zijn en blijven van assets is essentieel. De onderhoudsfunctie binnen een bedrijf kan alleen onderhouden en niet de prestaties van assets verder opkrikken, of slechts in zeer beperkte mate.

Iedere asset heeft een inherente betrouwbaarheid echter als deze afwijkt van het gewenste prestatie niveau dan kan de onderhoudsfunctie blijven onderhouden maar zal de asset nooit het gewenste prestatie niveau bereiken. Kortom deze asset is dan niet ‘fit for purpose’.

De inherente betrouwbaarheid van een asset is iets wat tot stand komt in de designfase en het fabricageproces van de fabrikant. Onderhoud kan de betrouwbaarheid niet verhogen boven het niveau van de inherente betrouwbaarheid, hoeveel onderhoud er ook wordt gepleegd.

In een snel veranderende wereld veranderen de prestatie eisen die worden gesteld aan assets ook snel. Wat enige tijd geleden nog als volkomen acceptabel werd beschouwd kan overmorgen als onacceptabel worden gezien. Meer onderhoud helpt dan niet meer en zal de problemen niet oplossen. Er zal dan verder gekeken moeten worden naar andere oplossingsrichtingen waarbij gedacht kan worden aan bijvoorbeeld:

  • Aanschaf van nieuwe assets met een hogere inherente betrouwbaarheid
  • Modificatie van bestaande assets om ze te laten voldoen aan de nieuwe eisen

Het is daarom belangrijk om te realiseren dat onderhoud niet altijd de oplossing biedt voor uw problemen. En dat het belangrijk is om per asset vast te leggen wat het vereiste prestatie niveau is binnen uw organisatie zodat dit regelmatig getoetst kan worden.

Als asset management binnen uw organisatie goed is ingericht dan wordt regelmatig bekeken of uw assets nog steeds fit for purpose zijn voor het heden maar ook zeker voor de toekomst. Wanneer u vervolgens tijdig inspeelt op voorziene ontwikkelingen levert u dat een belangrijke voorsprong op en zorgt het ervoor dat u uw concurrentie voordeel niet verliest.

Ik hoop dat deze blog u duidelijk heeft gemaakt dat onderhoud niet altijd de oplossing is bij het ‘fit for purpose’ houden van uw assets. En dat het u inspireert om verder te kijken naar andere oplossingen.

Startende maintenance engineer?

Ben jij een startende maintenance engineer? Lees dan ook zeker eens mijn boek! Hierin deel ik o.a. tips en tricks die ik zelf graag had willen ontvangen toen ik aan het begin van mijn carrière stond.

Het praktijkboek voor de startende maintenance engineer

Recent
Reacties
Tags

Categorieën

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *