Hier vind je alle blogs over asset management

Storingen structureel oplossen, een rationele benadering of toch trial and error?

Elk bedrijf met kapitaalintensieve assets krijgt er vroeg of laat helaas mee te maken, storingen!

Over de definitie van een storing zou ik een aparte blog of zelfs een boek kunnen schrijven want wat voor de een acceptabel is kan voor de ander volstrekt onacceptabel zijn. Daar moet dus binnen uw organisatie een gezamenlijk beeld over ontstaan echter dat valt buiten de scope van deze blog. Een storing is een afwijking op de geldende norm. Laten we het daar maar op houden. Dus bijv. de storing fietsband is leeggelopen is een afwijking op de norm dat een fietsband normaal ‘hard’ moet zijn.

Bij complexe storingen met een behoorlijke impact zonder duidelijke oorzaak is het altijd erg interessant om te zien hoe deze in de praktijk worden opgelost door een organisatie.

Lees meer

Weet u waar uw drukapparatuur (PED) aan moet voldoen in de praktijk?

steam-engine-371431_1920

In deze blog geef ik u wat meer informatie over drukapparatuur en de bijbehorende wet en regelgeving die hierop van toepassing is.

Heeft u drukapparatuur binnen uw bedrijf of vervaardigt u deze dan is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn en te blijven van de wet en regelgeving en te borgen dat uw apparatuur hier ook aan voldoet.

Lees meer

Zijn uw assets ‘fit for purpose’ en klaar voor de toekomst?

hands-1273148

Organisaties staan voortdurend onder druk van invloeden uit hun omgeving. Maatschappij, technologie en markt ondergaan ingrijpende ontwikkelingen die direct op de strategie, structuur en cultuur van organisaties inwerken.

Als organisaties niet meegaan in deze ontwikkelingen dan ontstaat het gevaar dat ze op den duur ophouden te bestaan.

Lees meer

Tips voor het bepalen van de juiste uitvoeringsvolgorde van projecten

Bij de instandhouding en optimalisatie van installaties krijgt elk bedrijf naast regulier onderhoud ook met grotere investeringen te maken. Deze worden vaak projectmatig aangepakt. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de verplichte uitfasering van het R22 koudemiddel wat bij veel organisaties projectmatig is aangepakt.

Gezien het omvangrijke projecten portfolio bij de meeste bedrijven draait het bij projecten om het vinden van de juiste uitvoeringsvolgorde. Resources zijn beperkt en het budget kan maar 1 keer uitgegeven worden dus is het belangrijk om dit goed doordacht te doen.

Vanuit mijn praktijkervaring heb ik gezien dat er een aantal hulpmiddelen zijn die goed kunnen helpen bij het prioriteren van projecten. Deze heb ik hieronder beschreven in de vorm van tips.

Lees meer

Hoe een MOC proces kan bijdragen aan storing reductie

Iedere asset manager is waarschijnlijk wel geïnteresseerd in manieren om het aantal storingen op de assets te reduceren.

In deze blog schrijf ik hoe het Management Of Change (MOC) proces mijns inziens kan bijdragen aan storing reductie.

Lees meer

Gebruiksafhankelijk onderhoud binnen procesindustrie nog altijd veel toegepast ondanks beschikbare technologie

Ik veronderstel dat iedereen die werkzaam is in de onderhoudsindustrie de begrippen toestandsafhankelijk onderhoud (TAO) en gebruiksafhankelijk onderhoud (GAO) weleens heeft gehoord. Voor diegenen die nog onbekend zijn met deze termen zal ik ze hieronder kort toelichten.

Lees meer

Hoe Genchi Genbutsu kan bijdragen aan continue verbetering van uw onderhoudsorganisatie

work-boots-889816

Het woord Genchi Genbutsu komt uit Japan en is een van de principes waarop het Toyota Productie Systeem is gebaseerd.

Het Toyota Productie Systeem fascineert me al sinds ik er voor het eerst over las. Het geeft mij in de praktijk veel handvatten om continue verbetering te realiseren en problemen structureel op te lossen.

Deze blog heb ik dan ook geschreven als eerbetoon aan het Toyota Productie Systeem. In dit geval met name aan het principe Genchi Genbutsu oftewel ‘go and see for yourself’.

Lees meer