Weet u waar uw drukapparatuur (PED) aan moet voldoen in de praktijk?

steam-engine-371431_1920

In deze blog geef ik u wat meer informatie over drukapparatuur en de bijbehorende wet en regelgeving die hierop van toepassing is.

Heeft u drukapparatuur binnen uw bedrijf of vervaardigt u deze dan is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn en te blijven van de wet en regelgeving en te borgen dat uw apparatuur hier ook aan voldoet.

Lees meer

Zijn uw assets ‘fit for purpose’ en klaar voor de toekomst?

hands-1273148

Organisaties staan voortdurend onder druk van invloeden uit hun omgeving. Maatschappij, technologie en markt ondergaan ingrijpende ontwikkelingen die direct op de strategie, structuur en cultuur van organisaties inwerken.

Als organisaties niet meegaan in deze ontwikkelingen dan ontstaat het gevaar dat ze op den duur ophouden te bestaan.

Lees meer

Gebruik uw CMMS effectiever met deze praktische aanbevelingen

wordcloud

Moderne bedrijven met kapitaalintensieve assets kunnen in de praktijk niet zonder een goed CMMS oftewel een Computerized Maintenance Management System. Er zijn vele systemen beschikbaar op de markt. De bekendere zijn o.a. Ultimo, IBM Maximo, SAP, en Avantis.

Elk systeem heeft weer zijn eigen mogelijk- en onmogelijkheden en is vaak uitbreidbaar met diverse modules.

Deze blog gaat niet zozeer over de aanschaf van een dergelijk systeem maar meer over de goede inrichting en het effectieve gebruik ervan. Wanneer u eenmaal heeft besloten om een bepaald CMMS aan te schaffen koopt u in feite een standaard software oplossing. De inrichting moet nog plaatsvinden en is uiteraard bedrijfsafhankelijk en dus maatwerk. Lees meer

Goed smeertechnisch onderhoud zorgt voor minder storingen en een langere levensduur van uw assets

oil-696579

Deze blog gaat over het verbeteren van de beschikbaarheid van uw machinepark en/of productieproces door goed smeertechnisch onderhoud.

Ik heb een globaal stappenplan opgesteld die u hopelijk helpt bij het verbeteren van uw smeertechnisch onderhoud.

Lees meer

Tips voor het bepalen van de juiste uitvoeringsvolgorde van projecten

Bij de instandhouding en optimalisatie van installaties krijgt elk bedrijf naast regulier onderhoud ook met grotere investeringen te maken. Deze worden vaak projectmatig aangepakt. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de verplichte uitfasering van het R22 koudemiddel wat bij veel organisaties projectmatig is aangepakt.

Gezien het omvangrijke projecten portfolio bij de meeste bedrijven draait het bij projecten om het vinden van de juiste uitvoeringsvolgorde. Resources zijn beperkt en het budget kan maar 1 keer uitgegeven worden dus is het belangrijk om dit goed doordacht te doen.

Vanuit mijn praktijkervaring heb ik gezien dat er een aantal hulpmiddelen zijn die goed kunnen helpen bij het prioriteren van projecten. Deze heb ik hieronder beschreven in de vorm van tips.

Lees meer

Hoe een MOC proces kan bijdragen aan storing reductie

Iedere asset manager is waarschijnlijk wel geïnteresseerd in manieren om het aantal storingen op de assets te reduceren.

In deze blog schrijf ik hoe het Management Of Change (MOC) proces mijns inziens kan bijdragen aan storing reductie.

Lees meer

Gebruiksafhankelijk onderhoud binnen procesindustrie nog altijd veel toegepast ondanks beschikbare technologie

Ik veronderstel dat iedereen die werkzaam is in de onderhoudsindustrie de begrippen toestandsafhankelijk onderhoud (TAO) en gebruiksafhankelijk onderhoud (GAO) weleens heeft gehoord. Voor diegenen die nog onbekend zijn met deze termen zal ik ze hieronder kort toelichten.

Lees meer

Hoe Genchi Genbutsu kan bijdragen aan continue verbetering van uw onderhoudsorganisatie

work-boots-889816

Het woord Genchi Genbutsu komt uit Japan en is een van de principes waarop het Toyota Productie Systeem is gebaseerd.

Het Toyota Productie Systeem fascineert me al sinds ik er voor het eerst over las. Het geeft mij in de praktijk veel handvatten om continue verbetering te realiseren en problemen structureel op te lossen.

Deze blog heb ik dan ook geschreven als eerbetoon aan het Toyota Productie Systeem. In dit geval met name aan het principe Genchi Genbutsu oftewel ‘go and see for yourself’.

Lees meer

Spareparts hebben ook onderhoud nodig

Gezien de hoeveelheid kostbare spareparts bij de meeste industriële (productie)bedrijven is het interessant om eens stil te staan bij het noodzakelijke onderhoud van deze spareparts. Dit blijkt in de praktijk namelijk nogal eens een ‘ondergeschoven kindje’.

U heeft geïnvesteerd in kostbare spareparts zodat deze direct ingezet kunnen worden en vervolgens niet vroegtijdig falen. Dat mag duidelijk zijn.

Om dit te realiseren dienen deze spareparts  ook periodiek onderhouden te worden wanneer deze langere tijd op spare liggen. Naast een onderhoudsstrategie voor uw kritische assets is het dus ook belangrijk om eens stil te staan en aandacht te besteden aan het onderhoudsmanagement van uw kritische spareparts.

In deze blog zal ik een aantal aandachtspunten en tips geven.

Lees meer

Waarom een goede omschrijving van onderhoudstaken cruciaal is

Reliability Centered Maintenance

De meeste bedrijven gebruiken een op risico gebaseerde onderhoudsmethodiek  voor het bepalen van het noodzakelijke onderhoud aan hun kritische assets. Idealiter begint deze methodiek met het bepalen van de functies die het systeem moet vervullen en eindigt met noodzakelijke onderhoudstaken en overige maatregelen om deze functies in stand te houden.

Het uiteindelijke doel van de onderhoudsstrategie is dat het systeem bij voortduring blijft doen wat de gebruikers willen dat het doet.

Dit doel kan alleen bereikt worden als de juiste onderhoudstaken op het juiste moment worden uitgevoerd.

Vage onderhoudstaken

Ik heb voor mijn werk al behoorlijk wat onderhoudsconcepten mogen bekijken, opstellen of verbeteren. Wat mij daarbij in de praktijk opvalt is dat onderhoudstaken vaak niet erg concreet worden omschreven. Vervolgens worden ze ook als zodanig in het onderhoud beheersysteem gezet. Ik zal een praktijkvoorbeeld geven:

De monteur die een onderhoudstaak moet uitvoeren ontvangt een werkorder met als tekst “voer een visuele inspectie uit op ventilator met tagnr X”. Zo’n taakomschrijving roept direct allerlei vragen op.

Lees meer