Dit hebben de meest betrouwbare fabrieken met elkaar gemeen

In mijn werkzame leven heb ik al heel wat fabrieken bezocht. Tijdens zo’n bezoek let ik altijd op een aantal zaken. Die geven mij dan een indicatie hoe het met de betrouwbaarheid van de fabriek gesteld zal zijn. Door de jaren heen kan ik op die manier redelijk goed en snel een eigen inschatting maken of ik met een betrouwbare fabriek te maken heb.

Onderstaand mijn top 5 van indicaties dat het waarschijnlijk met de betrouwbaarheid van de fabriek wel goed zit.

Indicatie 1 – de fabriek is schoon

Betrouwbare fabrieken hebben met elkaar gemeen dat ze constant schoon zijn. Overbodige rommel wordt direct opgeruimd, grondoorzaken van vervuiling worden achterhaald en opgelost en er is een routinematig schoonmaak programma wat ook daadwerkelijk consequent wordt uitgevoerd. Betrouwbare fabrieken zijn gedurende het hele jaar schoon en niet alleen tijdens een aankomende (BRZO) audit waarvoor er even snel een kortstondige massale schoonmaakactie wordt georganiseerd. De echte top performers hebben een constant schone fabriek waar iedereen zich voor inzet en zijn dus door het jaar heen altijd schoon.

Indicatie 2 – het MOC proces is goed op orde

Bij elke analyse die ik uitvoer (of dat nu een RCM analyse is of RCA) is het noodzakelijk dat er actuele tekeningen, P&ID’s en handleidingen beschikbaar zijn van het betreffende systeem. Deze vraag ik dus altijd op. De fabrieken die begrijpen hoe belangrijk betrouwbare documentatie is voor een betrouwbare fabriek zullen deze documenten snel en betrouwbaar kunnen aanleveren. Dit is vaak het resultaat van een goed werkend MOC proces. Betrouwbare fabrieken begrijpen namelijk dat zonder actuele tekeningen, P&ID’s en handleidingen fouten constant op de loer liggen bij het bedienen, uitvoeren van onderhoud en troubleshooten van de installatie. Zij zullen er dus alles aan doen om een wijziging aan de installatie niet alleen fysiek uit te voeren, maar ook in de relevante documentatie zodat deze weer overeenkomt met de werkelijkheid.

De meeste bedrijven hebben overigens wel een MOC proces is mijn ervaring, maar het proces wordt niet consequent gevolgd of het loopt stroperig in de praktijk waardoor er nog veel ruimte is voor verbetering. Bij de top performers is dit proces goed ingericht wat o.a. resulteert in het snel en betrouwbaar kunnen aanleveren van accurate documentatie.

Indicatie 3 – Betrouwbaarheid wordt actief gemeten

Fabrieken die betrouwbaarheid hoog in het vaandel hebben staan meten de OEE/TEEP (Overall Equipment Effectiveness & Total Effective Equipment Performance) op de kritische assets en zoeken actief naar verbeteringen om de betrouwbaarheid stabiel hoog te houden en te verbeteren met behulp van beproefde tools en methodieken. Fabrieken die worstelen met de betrouwbaarheid meten soms helemaal niet “want we hebben geen tijd om de betrouwbaarheid te meten” of meten op het verkeerde niveau. Ook komt het voor dat metingen gemanipuleerd wordt om beter voor de dag te komen bij het hoger management.

Indicatie 4 – SOP’s zijn aanwezig en worden gevolgd

SOP’s oftewel Standard Operating Procedures lijken een simpel concept. Een bedrijf besteedt veel geld aan de aanschaf en het installeren van een nieuwe asset. Om deze asset vervolgens goed te bedienen en te beschermen tegen verkeerd gebruik zou je denken dat het eerstvolgende wat top of mind is het opstellen en ook daadwerkelijk gebruiken van SOP’s is. Dit zorgt dan voor uniformiteit in de uitvoering van handelingen en daardoor in het eindresultaat daarvan. Toch zijn er bij bedrijven die worstelen met betrouwbaarheid vaak geen SOP’s aanwezig of ze worden niet elke dag trouw gebruikt. Waarvoor dan vaak allerlei excuses worden aangevoerd.

Bij de fabrieken die hun betrouwbaarheid echt goed voor elkaar hebben is mijn ervaring dat SOP’s aanwezig zijn en ook daadwerkelijk elke dag door iedereen gebruikt en verbeterd worden. Het is een ‘way of living’ geworden.

Indicatie 5 – Onderhoud wordt gepland en tijdig uitgevoerd

Fabrieken die betrouwbaar zijn begrijpen het belang van goed en tijdig onderhoud. Als resultaat daarvan zijn de dagelijkse planning en uitvoering van het onderhoud voor hun routinewerk. Deze fabrieken zijn hierdoor in staat om gedurende het hele jaar meer dan 90% van hun onderhoudswerk in te plannen en ook daadwerkelijk tijdig uit te voeren. Hoewel ze ook af en toe kampen met ongeplande stilstanden zijn dit incidenten en vertegenwoordigen ze minder dan 10% van hun werklast.

Toestandsafhankelijk onderhoud vertegenwoordigt meer dan 40% van hun onderhoud werklast (denk bijvoorbeeld aan trillingsanalyse, olie analyse en daaruit volgende vervolgacties). Daarnaast bestaat een kleiner maar net zo belangrijk deel van hun werklast uit gebruiksafhankelijk onderhoud, waarbij kritische componenten waarvan de levensduur bekend is preventief worden gewisseld voordat verwacht wordt dat ze zullen falen.

De bedrijven die moeite hebben met het inplannen en uitvoeren van routine-onderhoud zullen nooit de betrouwbaarheid bereiken van deze top performers. Ze doen wellicht pogingen om toestandsafhankelijk onderhoud duurzaam te implementeren zoals trillingsmetingen, infrarood metingen en het smeren met behulp van ultrasoon geluid (zie mijn andere blog) maar de discipline ontbreekt om ook daadwerkelijk de vervolgacties in te plannen en tijdig uit te voeren.  Als gevolg daarvan is er alsnog ongeplande stilstand en vaak ontstaat er ook kostbare gevolgschade door het falen van de installatie.

Tot slot

Een ding hebben alle betrouwbare fabrieken met elkaar gemeen. Er zijn sterke leiders aanwezig die zich nederig opstellen en waardering hebben voor de mensen die zich dagelijks inzetten voor het verbeteren van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid in de categorieën zoals hierboven genoemd. Goede leiders stellen doelen, geven richting en creëren een positieve werkomgeving waarin successen worden gevierd met elkaar.

Deze blog is een vrije vertaling van een deel van een artikel wat ik recent las op een Engelstalige website. Het inspireerde mij om deze blog te schrijven.

Startende maintenance engineer?

Ben jij een startende maintenance engineer? Lees dan ook zeker eens mijn boek! Hierin deel ik o.a. tips en tricks die ik zelf graag had willen ontvangen toen ik aan het begin van mijn carrière stond.

Het praktijkboek voor de startende maintenance engineer

Recent
Reacties
Tags

Categorieën

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *