Een gouden tip om de beschikbaarheid van uw kritische assets te verhogen

Voor het verhogen van de beschikbaarheid van uw kritische assets zijn uiteraard vele mogelijkheden.

Aan de hand van een fictief rekenvoorbeeld laat ik in deze blog zien hoe u de beschikbaarheid van uw kritische assets kunt verhogen door de MTTR oftewel de Mean Time To Repair te verkorten.

Bij het bepalen van de Mean Time To Repair kunnen diverse gegevens worden meegenomen zoals de wachttijd op personeel en onderdelen, reistijd etc. Meestal wordt echter met MTTR de inherente reparatietijd bedoeld, waarmee dan alleen de hands-on reparatie van een gefaalde asset wordt bedoeld zonder wachttijden en reistijden.

Rekenvoorbeeld

Met onderstaand voorbeeld laat ik zien dat een verkorting van de MTTR zorgt voor een verhoging van de beschikbaarheid.

Stelt u zich eens een productielijn voor met x verschillende machines in serie. Wanneer een van deze machines faalt dan moet de lijn gestopt worden om deze machine te repareren.

1 reparatie duurt gemiddeld 12 uur. Deze tijd bestaat o.a. uit troubleshooting tijd en vervolgens de tijd die nodig is om de gefaalde machine te repareren en weer in bedrijf te nemen.

Voor het bepalen van de beschikbaarheid van een technisch systeem kunnen we onder generieke omstandigheden de volgende formule gebruiken. [1]

A = availability oftewel de beschikbaarheid

MTBF = Mean Time Between Failures oftewel gemiddelde tijd tussen falen

MTTR = Mean Time To Repair oftewel gemiddelde reparatieduur

A = MTBF/(MTBF+MTTR)

Stel de MTBF van deze productielijn is 76 uur. Dit betekent dat elke 76 uur de lijn stil staat vanwege een storing en de MTTR bedraagt in dit voorbeeld dus gemiddeld 12 uur. Dit levert een beschikbaarheid A op van 0.86. Omgerekend een procentuele beschikbaarheid van 86%.

Deze beschikbaarheid blijkt helaas niet genoeg om de productiedoelstellingen te halen. Er is daarom bepaald dat de beschikbaarheid van de lijn omhoog moet worden gebracht naar 92%.

Stel de MTBF is niet verder te verbeteren. Dan is aan de formule al te zien dat er nog een andere optie is en dat is de MTTR verkorten. Laten we eens uitrekenen welke MTTR nodig is om de vereiste beschikbaarheid van 92% te halen.

A = 0.92 en de MTBF blijft 76 uur. Stoppen we dit in de formule dan komt daaruit dat de MTTR 6.6 uur moet gaan bedragen om de vereiste beschikbaarheid van 92% te behalen.

De uitdaging hier is dus om de MTTR terug te gaan brengen van de huidige 12 uur naar 6.6 uur. Zodat op die manier toch de vereiste beschikbaarheid wordt gehaald. Hiervoor zijn uiteraard vele mogelijkheden te bedenken zoals;

  •  Het inhuren van extra maintenance personeel
  • Het zorgen voor goede werkinstructies en training
  • Kritische onderdelen op spare leggen op locatie
  • Kritische onderdelen en noodzakelijk gereedschap dichter bij de productielijn brengen
  • Versimpelen van het verwijderen en vervangen van frequent falende componenten

Door deze mogelijkheden verder te onderzoeken en vervolgens actie te ondernemen kunt u over het algemeen vrij snel de MTTR verkorten en op die manier toch uw beschikbaarheid doelstellingen halen.

Samenvattend

Samengevat kan gezegd worden dat elke verbetering van de MTTR direct zal leiden tot een hogere beschikbaarheid van uw kritische assets.

Ik hoop dan ook dat deze blog u heeft geïnspireerd om hiermee concreet aan de slag te gaan.

Startende maintenance engineer?

Ben jij een startende maintenance engineer? Lees dan ook zeker eens mijn boek! Hierin deel ik o.a. tips en tricks die ik zelf graag had willen ontvangen toen ik aan het begin van mijn carrière stond.

Het praktijkboek voor de startende maintenance engineer

Recent
Reacties
Tags

Categorieën

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *