Interview met Michel Konijn – specialist trillingsmetingen

Michel en Justien

Sinds kort werk ik samen met Michel Konijn. We verwachten elkaar op regelmatige basis goed te kunnen helpen, want onze dienstverlening sluit mooi op elkaar aan.

Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat ik door een klant ben ingehuurd die ook de hulp nodig heeft van een expert op het gebied van machine conditie diagnose, inspecties en trouble solving aan rotating equipment.

Andersom kan het natuurlijk ook voorkomen dat Michel bij een klant is die bijvoorbeeld ondersteuning zoekt op het gebied van Failure reduction (RCA), het opzetten van onderhoudsconcepten met behulp van de Reliability Centered Maintenance methodiek, een organisatie verandertraject, werkstroom optimalisatie of het helpen van eindgebruikers met SAP PM en advies op dit gebied. Door deze samenwerking zijn we beter in staat om een totaalpakket aan te bieden en kunnen we af en toe gebruikmaken van elkaars expertise bij het oplossen van allerlei vraagstukken die spelen bij onze klanten.

Zo helpen we elkaar en voor onze klanten is het ook een win-win, want in sommige situaties kunnen wij samen de klant beter ontzorgen dan alleen.

Om Michel wat beter te leren kennen leek het mij een goed idee om hem te interviewen. Het resultaat daarvan lezen jullie in deze blog! Bijkomend voordeel, zo leren jullie hem ook direct beter kennen.

Kun je jezelf kort voorstellen aan de lezers?

Ik ben Michel Konijn, vader van 2 dochters en getrouwd met Elise. We wonen dicht bij het centrum in Alkmaar en hebben sinds kort een hondje genaamd Dolly.

Mijn hobby’s zijn voetbal en rugby, alhoewel ik dit niet meer zelf doe i.v.m. blessures.

Kun je ons iets vertellen over je loopbaan tot nu toe?

In 2002 heb ik mijn studie MBO4 afgerond in Alkmaar. Hierna meerdere baantjes gehad in verschillende machinefabrieken. Sinds 2005 begonnen als monteur bij de HTD (technische dienst TataSteel) en opgeklommen tot meewerkend voorman en klantcontactpersoon bij diverse afdelingen op de site IJmuiden. Ik ben sinds 2009 in de trillingsmeet-wereld begonnen bij de HTD-trillingsmeetgroep. Hier heb ik alle facetten van het vak geleerd door kundige mensen binnen de HTD. Ik heb veel studies/cursussen gedaan en heb mezelf gespecialiseerd in voorspellend en pro-actief onderhoud.

Sinds maart 2020 ben je voor jezelf begonnen, kun je daar wat meer over vertellen? Bijvoorbeeld waarom je deze stap hebt gemaakt en hoe je het tot nu toe ervaart?

Er is altijd een idee geweest in m’n hoofd om een eigen bedrijf te beginnen om als zelfstandige te opereren in de wereld van het ondernemerschap. Met mijn opgedane kennis wist ik zeker dat ik diverse bedrijven kon bedienen die baat hebben bij voorspellend onderhoud en een pro-actieve aanpak van problemen. Tevens wilde ik wat van de wereld zien buiten het terrein van TataSteel.

Na jaren twijfelen heb ik eind 2019 de knoop doorgehakt en m’n ontslag aangeboden. Ingeschreven bij de KvK en alle toeters en bellen regelen die horen bij het ondernemerschap. Zakelijke gesprekken voeren met potentiële opdrachtgevers vond en vind ik heel leuk om te doen.

Ondertussen heb ik al flink wat kilometers gemaakt en ben ik bij verschillende leuke opdrachtgevers geweest zoals De Efteling, proteine-fabriek, bruggen meten in de kop van Noord-Holland, petrochemie bedrijven in de Botlek/maasvlakte, kaasfabrieken, enz.

Michel Konijn

Michel aan het werk

Je bent gespecialiseerd in machine conditie diagnose, troubleshooting en balanceren. Wat vind je het mooiste aan jouw vakgebied? En wat vind je de mindere kanten / nadelen?

Het mooiste vind ik de dialoog tussen opdrachtgever en mezelf als specialist. Het kunnen zoeken naar de speld in de hooiberg vind ik het leukste om te doen. Een fabriek of een klant helpen en van toegevoegde waarde zijn en op die manier het onderhoud te verbeteren is altijd weer een uitdaging.

Op het einde van de dag met blije gezichten naar huis gaan geeft mij veel energie en voldoening.

Het mindere vind ik dat als er geen tot weinig informatie beschikbaar is bij een klant (dit komt helaas veel voor) en bevordert de analyse niet.

Als je een advies zou mogen geven aan onderhoudsorganisaties in het algemeen, wat zou je adviseren?

Als ik een advies zou mogen geven dat is dat 2-ledig.

A.     Houd van elke installatie nauwkeurig de onderhoud geschiedenis bij, van smeren tot wisselen.

Op deze manier weet je wat er gebeurt in de tijd en kan je hier naar handelen. Dit is cruciaal bij het opsporen van problemen in de toekomst.

B.     Zorg dat het basis-onderhoud op orde is zoals smering.

Je hebt jezelf ontwikkeld tot een echte expert op jouw vakgebied en bent o.a. door Mobius Institute opgeleid tot Level-II Vibration Analyst Certification conform ISO 18436.

Toch kan ik me voorstellen dat mensen zich afvragen hoe jouw bedrijf zich onderscheidt ten opzichte van grote gerenommeerde bedrijven? Waarom zouden organisaties jou moeten inhuren?

Het grote voordeel is dat ik geheel onafhankelijk ben. Ik heb totaal geen belang bij welk advies dan ook. Met mijn brede kennis als specialist op onderhoud-gebied kan ik vele issues en probleemstellingen aan. Zelfs als er werkzaamheden en/of metingen gedaan moeten worden die ik toch niet zelf kan uitvoeren heb ik in mijn netwerk altijd een uitvoerende partij die dat wel kan.

Het oplossend vermogen staat bij mij hoog in het vaandel.

De conditie vaststellen met alleen trillingsmetingen is vaak niet de juiste aanpak. Met trillingsmetingen is zo’n 60% van de conditie vast te stellen, maar je mist dus die andere 40%.

Door naast trillingsmetingen ook andere inspecties uit te voeren kan je tot wel 100% met zekerheid de conditie vaststellen. Vandaar dat ik mijn specialisme breed aangepakt heb zodat ik meerdere inspectie methodes kan uitvoeren.

Als laatste steek ik veel tijd in de rapportage. Dit is uiteindelijk het eindproduct en bepaald wat de waarde is van de klus. Het uiteindelijke advies moet eenvoudig en concreet zijn.

Kun je ons iets meer vertellen over wat jouw dienstverlening en welke apparatuur je hiervoor gebruikt en binnen welke sectoren (industrie, food, data)?

Ik heb mijn dienstverlening ondertussen uitgebreid zodat ik het onderstaande brede en diverse werkpakket kan aanbieden.

Periodieke ‘route-based’ trillingsmetingen (m.b.v. 2-kanaals data analyzer).

Doormiddel van periodieke trillingsmetingen bouw je een trend op. Dit is een krachtige tool om de conditie te bepalen t.o.v. de voorgaande metingen.

Balanceren on-site (m.b.v. mobiel balanceer apparaat).

Door bijvoorbeeld ventilatoren op locatie te kunnen balanceren bespaart de klant behoorlijk veel kosten waaronder transportkosten en manuren. Ook is de doorlooptijd korter waardoor de fabriek sneller weer in bedrijf kan. Tevens is het energieverbruik een stuk minder.

Voordelen:

a. minder trillingen in de fabriek.

b. minder kosten door lager energieverbruik.

c. verhoogd de veiligheid voor mens en omgeving.

d. installatiebeschikbaarheid verhoogd.

e. installatiebetrouwbaarheid verhoogd.

f. langere levensduur van lagers.

g. langere levensduur van installatie (voorkomt restschade).

h. minder slijtage (koppeling/snaren/poelies).

i. minder geluidsoverlast.

Troubleshooting rotating equipment (grondoorzaken aanwijzen, problem solving).

Pro-actief en probleem-oplossend werken is een must. Elk probleem of elke schade heeft een oorzaak. Het vaststellen van deze oorzaak en daarbij zorgen dat dit niet meer voorkomt door pro-actief mee te denken wordt zeer gewaardeerd bij veel bedrijven.

Nulmetingen (bijv. na een revisie of eerste ingebruikname).

Een nulmeting of referentiemeting is een geboorteplaatje na een wisseling of na een onderhoudsactie. Op deze manier kan je altijd refereren naar de beginsituatie. Dit is erg belangrijk als er in de toekomst problemen ontstaan.

Resonantie meting, Run up/Coast down (fase-amplitude meting).

Hiermee stel je vast of er sprake is van eigenfrequenties rondom de bedrijfstoerentallen.

Excitatiemetingen/Bumptest (eigen frequentie bepalen).

Hiermee stel je de eigenfrequenties van onderdelen vast die resonantie kunnen veroorzaken. Resonanties kunnen catastrofaal voor de installatie zijn.

Thermografische metingen (m.b.v. infrarood-warmtebeeld camera).

Een krachtige tool om hotspots mee vast te stellen.

Boroscopie (bijv. tandwielkasten inwendig inspecteren) en visuele inspecties.

Moeilijk bereikbare plekken toch goed zichtbaar maken zodat de conditie nog beter kan worden vastgesteld.

Oliemonstername en olieanalyse.

Krachtige tool om de conditie van de smering te beoordelen (reinheid van de olie, vocht, slijtage-deeltjes, viscositeit)

Sonisch smeren, smeertechnisch onderhoud en advies.

Voor een nauwkeuriger en effectiever nasmeerproces en optimale lagerprestaties

Stroomdoorgang metingen CMS/EDM

Vaststellen of elektrische ontlading (vonkoverslag) via de lagers naar aarde plaatsvindt.

Dit is een vaak voorkomend fenomeen door de opkomst van o.a. frequentieregelaars.

Lagerbelasting uitrekenen in 3D-model.

Met name onderbelasting is een vaak voorkomend fenomeen waar niet snel aan gedacht wordt. Doormiddel van eenvoudige berekening kan de belasting van de rolelementen visueel zichtbaar gemaakt worden.

Advies m.b.t. conditiebewaking, voorspellend onderhoud, verschillende meetsystemen en te hanteren onderhoudsstrategie.

Ik denk graag met de klant mee om de assets zo goed als mogelijk te onderhouden.

Je hebt wat afbeeldingen meegestuurd (zie de foto’s hieronder), kun je kort vertellen wat we hierop zien en op welke manier jouw werk van toegevoegde waarde is geweest voor de klant?

Lager 3D model

Het uitrekenen van onderbelasting en dit visueel zichtbaar maken. Je ziet aan de hand van de donker-blauwe kleur dat de cilinderlager onderbelast is, waardoor de rolelementen gaan slippen in z’n loopbaan. De smeerfilm doet z’n werk niet meer. Er is veel wrijving. Dit creëert vlakke kanten op de rolelementen. Dit voorbeeld is van een ventilator waarvan de lagers binnen 1,5 jaar al 3 keer vervangen waren.

Hotspots in beeld

Het blootleggen van hotspots middels de warmtebeeld-camera is erg handig in het snel opsporen van warmteverschillen. Op die manier kan van een groot machinepark in een korte tijd de kritische assets opgespoord worden. Dit voorbeeld is van een rollenbed die aangedreven wordt door meerdere E-motoren.

TWK inspectieTWK inspectie

Visuele tandwielkast inspectie met behulp van een boroscoop. Door visueel de schade op te sporen en foto’s te maken kan de ernst van het schadebeeld bepaald worden.

Rechts diepe groeven in de tandflanken, links schade op de rolelementen. Uit de olieanalyse kwam naar voren dat de olie verontreinigd was.

Stroomdoorgang lagers

Stroomdoorgang ontdekt bij ovenrollen van een verzinklijn. Hierdoor wordt de smering van mindere kwaliteit, de lagers extra belast en de levensduur ernstig verkort. Door met de juiste partners samen te werken wordt een PQ-meting (power quality) uitgevoerd om het probleem bij de bron aan te pakken.

Wij denken over veel zaken hetzelfde op het gebied van onderhoud. Je trekt aan wat je bent, zeg ik altijd maar 🙂  Wat zijn jouw ambities voor de toekomst en hoe zie je onze samenwerking voor je?

Mijn ambitie is om een toonaangevend en betrouwbaar bedrijf te worden voor veel klanten met als doel hun machinepark in zo’n optimaal mogelijke conditie te houden. Ik zie mijn bedrijf in de toekomst groeien met meerdere specialisten om zo het voorspellende vermogen te kunnen blijven aanbieden.

Mijn samenwerking met iammaintenance zie ik op de korte en lange termijn als een betrouwbare partner die dezelfde filosofie heeft als ik.

Ik zie jou als een verlengstuk van mijn specialisme.

Hetgeen wat ik mis qua kennis en kunde kan Justien prima aanvullen.

Wat ik vaak merk is dat klanten niet goed weten wat ze met het advies in een rapportage aan moeten en dat deze ook te lang blijft liggen (of erger nog in een la belandt, zonder dat vervolgacties worden uitgezet).

Heb je ook deze ervaring en hoe onderscheid jouw bedrijf zich hierin?

Ja, die ervaring heb ik zeker. Ik heb geleerd in al die jaren dat het advies dat gegeven wordt in de rapportage concreet en eenvoudig omschreven moet zijn, zodat een ‘leek’ het nog begrijpt. Daarnaast is door de pro-actieve houding van mijn bedrijf het streven om evaluatie-gesprekken te onderhouden met klanten om op die manier begrip te kweken en de dialoog aan te gaan. Ik merk dat tijdens de gesprekken er veel meer informatie los komt aan beiden kanten.

Tot slot

Ik kijk ernaar uit om onze samenwerking de komende tijd verder vorm te gaan geven. Vanzelfsprekend zal ik contact met jou opnemen als ik een hulpvraag constateer bij een van mijn klanten. Uiteraard mogen de lezers van dit interview ook rechtstreeks contact met mij opnemen als ze hulp nodig hebben op het gebied van machine diagnose, trillingsmetingen en balanceren.

Hoe kunnen klanten het beste rechtstreeks contact met jou opnemen en heb je bijvoorbeeld ook al een eigen website?

Ook ik kijk erg uit naar onze samenwerking omdat we zeer gewaagd zijn aan elkaar, we elkaar technisch verstaan en uit hetzelfde wereldje komen.

Sinds kort heb ik een eigen website www.machineconditie.nl waar veel informatie te vinden is en waar ik mijn verhalen en diensten vermeld.

Neem gerust een kijkje op mijn website en surf langs de diverse onderwerpen voor een beter beeld van mijn bedrijf en mijn diensten.

Als er vragen, voorstellen of werk gerelateerde issues binnenkomen dan zal ik deze kosteloos beantwoorden. Ik verheug mij op een leuke en professionele samenwerking.

Recent
Reacties
Tags

Categorieën

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *