Hoe Genchi Genbutsu kan bijdragen aan continue verbetering van uw onderhoudsorganisatie

work-boots-889816

Het woord Genchi Genbutsu komt uit Japan en is een van de principes waarop het Toyota Productie Systeem is gebaseerd.

Het Toyota Productie Systeem fascineert me al sinds ik er voor het eerst over las. Het geeft mij in de praktijk veel handvatten om continue verbetering te realiseren en problemen structureel op te lossen.

Deze blog heb ik dan ook geschreven als eerbetoon aan het Toyota Productie Systeem. In dit geval met name aan het principe Genchi Genbutsu oftewel ‘go and see for yourself’.

Lees meer

Spareparts hebben ook onderhoud nodig

Gezien de hoeveelheid kostbare spareparts bij de meeste industriële (productie)bedrijven is het interessant om eens stil te staan bij het noodzakelijke onderhoud van deze spareparts. Dit blijkt in de praktijk namelijk nogal eens een ‘ondergeschoven kindje’.

U heeft geïnvesteerd in kostbare spareparts zodat deze direct ingezet kunnen worden en vervolgens niet vroegtijdig falen. Dat mag duidelijk zijn.

Om dit te realiseren dienen deze spareparts  ook periodiek onderhouden te worden wanneer deze langere tijd op spare liggen. Naast een onderhoudsstrategie voor uw kritische assets is het dus ook belangrijk om eens stil te staan en aandacht te besteden aan het onderhoudsmanagement van uw kritische spareparts.

In deze blog zal ik een aantal aandachtspunten en tips geven.

Lees meer

Waarom een goede omschrijving van onderhoudstaken cruciaal is

Reliability Centered Maintenance

De meeste bedrijven gebruiken een op risico gebaseerde onderhoudsmethodiek  voor het bepalen van het noodzakelijke onderhoud aan hun kritische assets. Idealiter begint deze methodiek met het bepalen van de functies die het systeem moet vervullen en eindigt met noodzakelijke onderhoudstaken en overige maatregelen om deze functies in stand te houden.

Het uiteindelijke doel van de onderhoudsstrategie is dat het systeem bij voortduring blijft doen wat de gebruikers willen dat het doet.

Dit doel kan alleen bereikt worden als de juiste onderhoudstaken op het juiste moment worden uitgevoerd.

Vage onderhoudstaken

Ik heb voor mijn werk al behoorlijk wat onderhoudsconcepten mogen bekijken, opstellen of verbeteren. Wat mij daarbij in de praktijk opvalt is dat onderhoudstaken vaak niet erg concreet worden omschreven. Vervolgens worden ze ook als zodanig in het onderhoud beheersysteem gezet. Ik zal een praktijkvoorbeeld geven:

De monteur die een onderhoudstaak moet uitvoeren ontvangt een werkorder met als tekst “voer een visuele inspectie uit op ventilator met tagnr X”. Zo’n taakomschrijving roept direct allerlei vragen op.

Lees meer